Členské příspěvky

Vážení členové Slavoje,

na této stránce najdete podrobné údaje k platbě členských příspěvků, které jsou členové spolku povinni každoročně uhradit. Členské příspěvky tvoří spolu s dotacemi a sponzorskými dary velmi důležitou součást rozpočtu našeho klubu a slouží k financování jeho chodu, včetně nákupu zápasového a tréninkového vybavení, údržby hřiště a samozřejmě také nezbytných investic v areálu, které nejsme schopni například právě z dotací pokrýt.

Navýšení členského příspěvku od sezóny 2023/2024

V důsledku neustále rostoucích nákladů na provoz klubu, zejména cen energií, pronájmů tělocvičen a umělé trávy v zimě či celkově pořizovaného vybavení, jsme byli nuceni přistoupit k navýšení členských příspěvků pro hrající členy od sezóny 2023/2024, a to na 3 000 Kč/sezóna. Výše příspěvku je stanovena jako 300 Kč/měsíc po dobu 10 měsíců, kdy se aktivně hraje/trénuje. I nadále se bude platit formou dvou půlročních plateb, jak jste byli zvyklí. Přesné pokyny k platbě jsou uvedeny níže v části HRAJÍCÍ ČLENOVÉ.

Výhody pro členy klubu

Pro členy klubu chystáme i několik výhod, které bychom rádi postupně představovili. Už nyní ale můžeme prozradit, že v nejbližších dnech zveřejníme kompletní nabídku nového klubového oblečení (samozřejmě s naším krásným logem Slavoje :) ), na které budou mít všichni členové slevu 40 % oproti běžné prodejní ceně. Malou ochutnávku najdete už teď na této stránce. Všichni hráči, kteří nebudou mít dluh na členských příspěvcích, navíc dostanou tréninkové tričko zdarma!

Co dělat v případě, že dlužím členský příspěvek za předchozí období?

Pokud nemáte zaplacenou 1. platbu za podzimní část sezóny, uhraďte ji prosím podle níže uvedených platebních údajů. Poté prosím uhraďte 2. platbu za aktuální jarní část sezóny. Obě platby klidně můžete sloučit do jedné a poslat tak souhrnnou částku 3 000 Kč s kterýmkoli ze dvou níže uvedených variabilních symbolů.

Potvrzení o úhradě členského příspěvku

Pokud budete potřebovat potvrzení o zaplacení členského příspěvku, ať již pro zdravotní pojišťovnu (většina zdravotních pojišťoven ročně proplácí určitou částku na sportovní aktivity) nebo pro zaměstnavatele, napište nám na níže uvedený e-mail.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s platbou členských příspěvků nám napište na slavojrychvald@gmail.com nebo volejte předsedovi na číslo 608 825 573.


HRAJÍCÍ ČLENOVÉ

Sezóna 2023/2024

Členský příspěvek hrajících členů v sezóně 2023/2024 činí 3 000 Kč/sezóna. Platí se ve dvou splátkách, vždy 1 500 Kč za každou půlsezónu, bankovním převodem na účet TJ Slavoj Rychvald, z.s. – číslo účtu 172 449 8339 / 0800 (Česká spořitelna).

1. platba: 1 500 Kč

  • splatnost do 31.10.2023
  • variabilní symbol: 202302
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno hráče!

2. platba: 1 500 Kč

  • splatnost do 15.3.2024
  • variabilní symbol: 202401
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno hráče!

NEHRAJÍCÍ ČLENOVÉ

Rok 2024

Členský příspěvek nehrajících členů se platí vždy za celý kalendářní rok. V roce 2024 jeho výše činí 200 Kč/rok. Platí se najednou, bankovním převodem na účet TJ Slavoj Rychvald, z.s. – číslo účtu 172 449 8339 / 0800 (Česká spořitelna).

Údaje k platbě:

  • částka 200,- Kč
  • splatnost do 28.2.2024
  • variabilní symbol: 202401
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno člena!