Členské příspěvky

Níže je uveden rozpis plateb členských příspěvků pro hráče i nehrající členy. Příspěvky se platí bankovním převodem na účet TJ Slavoj Rychvald, z.s. – číslo účtu 172 449 8339 / 0800 (Česká spořitelna).

HRAJÍCÍ ČLENOVÉ

Sezóna 2022/2023

Členský příspěvek hrajících členů v sezóně 2022/2023 činí 2000,- Kč/sezóna. Platí se převodem na výše uvedený účet, ve dvou splátkách, vždy 1000,- Kč za každou půlsezónu.

1. platba: 1000,- Kč

  • splatnost do 31.8.2022
  • variabilní symbol: není
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno hráče

2. platba: 1000,- Kč

  • splatnost do 31.5.2023
  • variabilní symbol: 202301
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno hráče

Sezóna 2023/2024

Výše členského příspěvku pro sezónu 2023/2024 bude stanovena výborem oddílu před zahájením sezóny. Platba bude probíhat přes novou klubovou aplikaci EOS, která bude členům představena v letní přestávce. Podrobnosti budou včas zveřejněny.


NEHRAJÍCÍ ČLENOVÉ

Rok 2023

Členský příspěvek nehrajících členů se platí vždy za celý kalendářní rok. V roce 2023 jeho výše činí 200,- Kč/rok. Platí se najednou převodem na výše uvedený účet.

Údaje k platbě:

  • částka 200,- Kč
  • splatnost do 28.2.2023
  • variabilní symbol: není
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno člena