Členské příspěvky

Vážení členové Slavoje,

na této stránce najdete podrobné údaje k platbě členských příspěvků, které jsou členové spolku povinni každoročně uhradit. Členské příspěvky tvoří spolu s dotacemi a sponzorskými dary velmi důležitou součást rozpočtu našeho klubu a slouží k financování jeho chodu, včetně nákupu zápasového a tréninkového vybavení, údržby hřiště a samozřejmě také nezbytných investic v areálu, které nejsme schopni například právě z dotací pokrýt.

Navýšení členského příspěvku od sezóny 2023/2024

V důsledku neustále rostoucích nákladů na provoz klubu, zejména cen energií, pronájmů tělocvičen a umělé trávy v zimě či celkově pořizovaného vybavení, jsme byli nuceni přistoupit k navýšení členských příspěvků pro hrající členy od sezóny 2023/2024, a to na 3 000 Kč/sezóna. Výše příspěvku je stanovena jako 300 Kč/měsíc po dobu 10 měsíců, kdy se aktivně hraje/trénuje. I nadále se bude platit formou dvou půlročních plateb, jak jste byli zvyklí. Přesné pokyny k platbě jsou uvedeny níže v části HRAJÍCÍ ČLENOVÉ.

Výhody pro členy klubu

Pro členy klubu chystáme i několik výhod, které bychom rádi hlavně během zimní přestávky kompletně představili. Už nyní ale můžeme prozradit, že v nejbližších dnech zveřejníme kompletní nabídku nového klubového oblečení (samozřejmě s naším krásným logem Slavoje :) ), na které budou mít všichni členové slevu 40 % oproti běžné prodejní ceně. Malou ochutnávku najdete už teď na této stránce. Všichni hráči, kteří nebudou mít dluh na členských příspěvcích, navíc dostanou tréninkovou sadu (tričko + šortky) zdarma!

Co dělat v případě, že dlužím členský příspěvek za předchozí období?

Aktuálně nemusíte dělat nic – během zimní přestávky se s Vámi spojíme individuálně a doplatek dořešíme.

Potvrzení o úhradě členského příspěvku

Pokud budete potřebovat potvrzení o zaplacení členského příspěvku, ať již pro zdravotní pojišťovnu (většina zdravotních pojišťoven ročně proplácí určitou částku na sportovní aktivity) nebo pro zaměstnavatele, napište nám na níže uvedený e-mail.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s platbou členských příspěvků nám napište na slavojrychvald@gmail.com nebo volejte předsedovi na číslo 608 825 573.


HRAJÍCÍ ČLENOVÉ

Sezóna 2023/2024

Členský příspěvek hrajících členů v sezóně 2023/2024 činí 3 000 Kč/sezóna. Platí se ve dvou splátkách, vždy 1 500 Kč za každou půlsezónu, bankovním převodem na účet TJ Slavoj Rychvald, z.s. – číslo účtu 172 449 8339 / 0800 (Česká spořitelna).

1. platba: 1 500 Kč

  • splatnost do 31.10.2023
  • variabilní symbol: 202302
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno hráče!

2. platba: 1 500 Kč

  • splatnost do 15.3.2024
  • variabilní symbol: 202401
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno hráče!

NEHRAJÍCÍ ČLENOVÉ

Rok 2024

Členský příspěvek nehrajících členů se platí vždy za celý kalendářní rok. V roce 2024 jeho výše činí 200 Kč/rok. Platí se najednou, bankovním převodem na účet TJ Slavoj Rychvald, z.s. – číslo účtu 172 449 8339 / 0800 (Česká spořitelna).

Údaje k platbě:

  • částka 200,- Kč
  • splatnost do 28.2.2024
  • variabilní symbol: 202401
  • do poznámky pro příjemce je nutné uvést celé jméno člena!